Σίγρι

Ι.Μ. Περιβολής

Σε απόσταση 20 χλμ από το Σίγρι, βρίσκεται η γυναικεία Μονή Περιβολής Βυζαντινού ρυθμού, αφιερωμένη στα Εισόδια της Θεοτόκου, που ανασυστήθηκε κατά τα χρόνια της Τουρκοκρατίας (1630). Ενδιαφέρουσες είναι οι εικόνες του ξυλόγλυπτου τέμπλου και οι τοιχογραφίες (16ο αιώνα).