Σίγρι

Ατλούσιο

Το Ατλούσιο (ή Άνω Λίμενα) είναι μια αβαθής αμμώδης παραλία, η πρώτη που φαίνεται από το Πάρκο Πλάκας αν κοιτάξεις αριστερά.