Σίγρι

Ανεμόμυλος

Βρίσκεται στην κορυφή του χωριού δίπλα από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Εκεί άλεθαν οι ντόπιοι τα σιτηρά τους για να τα κάνουν αλεύρι και κουρκούτι.
Σήμερα, ο παλιός ανεμόμυλος είναι ανακαινισμένος από τους ιδιοκτήτες του και χρησιμοποιείται ως κατοικία.