Σίγρι

Άγιος Βλάσιος

Σε ιδιόκτητο χώρο, 1 χμλ από το χωριό, ανεγέρθη ο κομψός ναΐσκος εις μνήμην του Αγίου Βλασίου.