Σίγρι

Άγιος Γεώργιος στη Νησιώπη

Στη Νησιώπη , βρίσκεται το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου. Ακόμα και σήμερα φαίνονται τα θεμέλια της προηγούμενης μεγαλύτερης εκκλησίας που υπήρχε εκεί.

Το 1855 έχει καταγραφεί πως σωζόταν ο τάφος άγγλου ναύτη, ενώ πιστεύεται πως εκεί επίσης είχε θαφτεί κάποιος σημαντικός Δεσπότης, σε απροσδιόριστη πάντως θέση.

Το εκκλησάκι που υπάρχει σήμερα, χτίστηκε από πιστούς το 1953 και γίνεται λειτουργία όταν γιορτάζει ο Άγιος Γεώργιος. Οι προσκυνητές μεταφέρονται με βάρκες από το Σίγρι.