Σίγρι

Αγία Άννα, Άγιος Νικόλαος, Άγιος Γεώργιος

Στα ενδότερα της σιγριανής υπαίθρου, εκατέρωθεν του ποταμού της Τάψας βρίσκονται τρία ακόμα ξωκλήσια: Αριστερά βρίσκεται η Αγία Άννα. Ανηγέρθη το 1904 από τον μοναχό Παγκράτιο της Ι.Μ. Υψηλού.

Στην δεξιά όχθη του ποταμού βρίσκονται σε κοντινή απόσταση ο Άγιος Νικόλαος και ο Άγιος Γεώργιος, σε μια περιοχή όπου πολλά είναι τα σημάδια παλαιότερης οίκησης.