Κατηγορία: Uncategorized

Το Κάστρο

Βρίσκεται στο ακρωτήριο της δυτικής πλευράς της Λέσβου, στην άκρη του Σιγρίου. Διατηρείται στην αρχική του μορφή, σε αρκετά καλή κατάσταση. Είναι μικρών διαστάσεων, τετράγωνο στην κάτοψη, με τετράγωνους οχυρωματικούς πύργους στις τέσσερις γωνίες και καταχύστρα υπεράνω της πύλης για την προστασία της. Η κεντρική πύλη κλείνει με δίφυλλη ξύλινη θύρα, επενδυμένη με σιδερένια ελάσματα […]