Σίγρι

Άλλες Παραλίες

Η παραλία του Λαμπρίνη – μόλις ο δρόμος για τη Φανερωμένη πάει να αφήσει την
ακτογραμμή, εκεί που εδρεύει το SigriSurf.

Οι παραλίες στην Πλάκα, (πολύ κοντά για να πάτε με τα πόδια…) παραλιούλες πολλές
μικρές, ατομικές ή για ολίγους.

Με δυσκολία να τις βρείτε και να τις επισκευτείτε: στη Λάφρη (στη χερσόνησο της
Σαρατσήνας, που βρίσκεται και του Σπανού ο Κάβος, δηλαδή το ακρωτήριον Σίγριον
όπου υπάρχει μηχανικός Φάρος), υπάρχουν οι δυο αγκάλες του Μηνά και μέσα-μέσα η
Λάφρη.

Μετά τη Φανερωμένη, βρίσκονται το Κεραμίδι, ο Μέγας Λιμένας, ο Αη-Θανάσης και η
Πόχη, για να φτάσουμε πια ως τα Λάψαρνα.