Σίγρι

Άγιος Θεοφάνης της Σιγριανής

Ο Άγιος Θεοφάνης της Σιγριανής ήταν ο κτήτωρ της Μονής Υψηλού. Όταν εκδιώχθηκε από το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, την εποχή της διαμάχης εικονολατρών – εικονομάχων μόνασε σε μια σπηλιά, στη Φανερωμένη.

Το 1994, στην είσοδο του χωριού σε περίοπτη θέση πάνω σε βράχο,  χτίστηκε ναός στη μνήμη του, μετόχι της Ι. Μονής Υψηλού.